Cobra Club Rakovník


Go to content

 

 

 

 

 

 

 

 

26. června - opékání vuřtů a závěrečné vyhodnocení.

 

Místo tréninku jsme se na poslední setkání ve školním

 

roce 2017-2018 sešli nad rakovníkem spolu s rodiči

 

a rodinnými příslušníky. Počasí nám přálo a po opečení

 

vuřtů došlo na závěrečné vyhodnocení. Jako nejlepší

 

začátečnice byla vyhodnocena Emma Kratochvílová

 

a spolu s diplomem si odnesla i věcnou cenu. Titul Nejlepší judista našeho klubu

 

získal Matěj Herčík. Taktéž si odnesl diplom a věcnou cenu.

 

Zvláštní ocenění dostala Eliška Žáková .

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5. června 2018 úspěšně vykonali zkoušky:

 

na 5.kyu: Lucie Osvaldová, Petr Lelovski

 

5/4. kyu úspěšně zvládla Eliška Žáková.

 

Všem gratulujeme.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Z Krajského mistrovství v žákovských a kategoriích a juniorů

 

jsme přivezli 3 medaile.

 

Zlato vybojoval v mladších žácích M. Herčík,

 

druhou zlatou pak v soutěži družstev J. Žák

 

a v juniorech vybojoval bronz J. Pidrman

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2018

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Výsledky mikulášských soutěží

 

V kategorii začátečníků, soutěž v ukemi:

 

Na 1. místě se umístila A. Herčíková s celkovou známkou 15

 

na druhém místě E. Kratochvílová s celkovou známkou 16

 

a na třetím místě se se shodnou celkovou známkou 19 umístili

 

T. Lelovski a J. Mikeš.

 

Hodnocení je součtem známek od jedné do pěti od dvou porotců.

 

V kategorii pokročilejších, soutěž nage waza:

 

Na 1.místě se umístil M. Herčík s 21 body

na druhém místě F. Richtr s 19 body

a na třetím místě opět dva výherci. D. Novák a J. Žák s 18 body.

 

Hodnotilo se body od jedné do pěti, čím více bodů tím lepší provedení.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 


Back to content | Back to main menu